Splnomocnenie Na Zastupovanie V Banke

Splnomocnenie Na Zastupovanie V Banke. Splnomocnenie, v ktorom splnomocniteľ dáva plnú moc advokátovi na zastupovanie pred súdom a inými orgánmi v jeho mene za dohodnutých podmienok. V platnom znení (občiansky zákonník) a § 89 ods.

Vianočné kampane na úvery majú aj svoje nástrahy from ekonomika.sme.sk

Ja mám overené splnomocnenie od syna na súkromnú osobu aj na konateľa firmy v znení: Z plnej moci musí byť zrejmé, kto a. Plná moc dáva splnomocnencovi právo disponovať s bankovými účtami aj finančnými prostriedkami splnomocniteľa.

Read more